enable high contrast

Login


forma.lms este o platformade e-learning Open Source (LMS si LCMS) folosita in corporatie si magazine inalte de educatie.

Bine a?i venit pe site-ul de e-learning DEA Training and Services. Pute?i s? v? conecta?i utilizând acredit?rile trimise de secretariat la adresa dvs. de e-mail comunicat? în timpul înregistr?rii. În cazul în care a?i pierdut un utilizator sau o parol?, pute?i utiliza func?ia de recuperare. V? pute?i înscrie într-un curs folosind formularul online: înregistrarea cursului ECM (Aten?ie: datele de conectare sunt personale ?i nu pot fi transferate ter?ilor.Orice activitate anormal? înregistrat? poate conduce la dezactivarea contului.În caz de auto-înregistrare, v? suger?m s? utiliza?i codul dvs. fiscal drept numele dvs. de utilizator) Politica de confiden?ialitate este disponibil? aici
Inchide